FKK (Naturismus) in Luxemburg
Naturisme (nudisme)au Luxembourg
Naturism (nudism) in Luxembourg
 

Sports et Loisirs Naturistes Luxembourg, asbl
c/o LAGENDIJK Pieter - 7, Am Rousegaertchen  -  L-3924 Mondercange

GSM: +352 691 30 98 93
Email:
SLNL@pt.lu


Continuer en français

Weiter auf deutsch

Continue in english

 

Invitation
1
ier  et 2 juin 2019
Porte ouverte au terrain de récréation naturiste de
« Sports et Loisirs Naturistes, Luxembourg » asbl

Vous avez envie de faire du bien à votre corps et à votre âme, de profiter de l’air frais, de vous promener en pleine nature sans aucun vêtement, ou simplement d’un bronzage intégral bienfaisant et paisible dans un cadre naturel et protégé ?

Alors n’hésitez-pas. Les 1ier  et 2 juin 2019, l’asbl « Sports et Loisirs Naturistes Luxembourg » ouvre les portes de son terrain de récréation naturiste à tous ceux qui veulent tenter une première expérience.

Intéressé ? Demandez plus de détails via slnl.relpub@pt.lu

Invitatioun op d’Porte Ouverte den 1. an 2. Juni 2019
bei de Lëtzebuerger Naturisten
“Sports et Loisirs Naturistes, Luxembourg”asbl.

Dir wëllt eppes Guddes fir Äre Kierper an Är Séil maachen, vu frëscher Loft profitéieren, ouni Kleedung an der Natur spadséieren oder nëmmen een integraalt a erhuelsamt Sonnebad an enger protegéierter a preservéierter Ëmwelt genéissen?

Dann zéckt net: Den1. an den 2. Juni 2019 mécht de Veräin "Sports et Loisirs Naturistes, Luxembourg asbl" d'Diere vu sengem Naturistenterrain op, fir all deene Leit, di eng éischt naturistesch Experienz maache wëllen, Geleeënheet ze ginn, dëst een Nomëtten auszeprobéieren.

Wann Dir interesséiert sidd, kënnt Dir méi Detailer froen via
slnl.relpub@pt.lu

 

Einladung 1. und 2. Juni 2019
Tage der Offenen Tür auf dem FKK Erholungsgelände von
« Sports et Loisirs Naturistes, Luxembourg » asbl

Sie möchten Ihrem Körper und Ihrer Seele Gutes tun, frische Luft genießen, ohne Kleidung in der Natur spazieren oder einfach nur ein integrales, wohltuendes und ungestörtes Sonnenbad in einer geschützten Umgebung genießen?

Zögern Sie nicht. Am 1. und 2. Juni 2019 öffnet der gemeinnützige Verein "Sports et Loisirs Naturistes Luxembourg" die Türen seines FKK-Geländes für alle, die eine erste FKK-Erfahrung machen möchten.

Interessiert? Weitere Informationen können Sie anfragen über:
slnl.relpub@pt.lu

Invitation 1st and 2nd of June 2019
Open days at the naturist/nudist recreation area of
«Naturist Sports and Leisure, Luxembourg» asbl

You want to do something healthy to your body and your soul, enjoy the fresh air, have a walk without any clothes, or simply a peaceful and undisturbed all-over tan in a natural and protected environment?

If so, do not hesitate: On 1st and 2nd of June 2019, the non-profit organization "Naturist Sports and Leisure Luxembourg" opens the doors of its naturist site to all those who want to try a first naturist experience.

Interested? More information may be asked via:
slnl.relpub@pt.lu

 


Profitez de ce merveilleux endroit unique
 au Luxembourg pour un bronzage
 intégral en toute quiétude, loin des
 bruits et des odeurs de la ville et
 entouré d’une nature préservée.
 


Genießen Sie diesen wunderbaren und einzigartigen Ort in Luxemburg für ein nahtloses Sonnenbad in aller Ruhe, weit weg von Lärm und Gerüchen der Großstadt und umgeben von
 unberührter Natur.
 


Enjoy this wonderful and unique place
 in Luxembourg for a calm and peaceful
nude sunbath, far away from the noise
 and smell of the city, surrounded
by unspoilt nature.
 

 

webs counters
Total Count